Na temelju statuta Biciklističkog kluba „Mura avantura, skupština kluba na 2. redovnoj skupštini održanoj 09.01.2010. godine donosi:

PRAVILNIK O NATJECATELJSKIM TIMOVIMA

1. Objašnjenje Pravilnik o natjecateljskim timovima (u daljnjem tekstu Pravilnik) je dokument kojim se definiraju odnosi unutar BK „Mura avantura“ (u daljnjem tekstu klub) vezani uz licenciranje u Hrvatskom biciklističkom savezu (u daljnjem tekstu HBS), uvjete sudjelovanja na regionalnim i državnim natjecanjima, te ugovore s članovima koji će sudjelovati u timovima.

2. Član natjecateljskog tima (u daljnjem tekstu tim) može biti svaki član kluba koji zadovoljava uvjete propisane ovim pravilnikom:

da sklopi ugovor s klubom na period od najmanje 1. godine

da zadovoljava kriterije za ulazak u tim, zavisno o kategoriji, a o čemu odlučuje izvršni odbor kluba nakon kvalifikacija koje se trebaju održati najkasnije do kraja veljaće tekuće godine
da posjeduje odgovarajuću sportsku opremu s kojim će nastupati na utrkama
da zatraži i uplati licencu za tekuću godinu, te da mu ista bude odobrena od strane HBS-a

3. Obveze kluba:

osigurati uvjete za treniranje
omogućiti stručno savjetovanje o treniranju, o tehniki i o prehrani sportaša
omogućiti povoljniju nabavku opreme s klupskim obilježjima uz djelomično sufinanciranje iz klupskog proračuna sukladno odluci izvršnog odbora
omogućiti besplatnu pripremu opreme prije i nakon natjecanja (dijelovi se plaćaju pod povoljnijim uvjetima)
omogučiti da se 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora i urednog izvršavanja obveza nadoknade troškovi licenciranja kod HBS. U slučaju neizvršavanja obveza (o čemu odlučuje Izvršni odbor kluba), član tima neće ostvariti pravo na povrat troškova licenciranja
prije svakog pojedinog natjecanja definirati pokrivanje troška kotizacije. Što može biti da trošak klub: pokriva/ ne pokriva/ djelomično pokriva. O čemu odlučuje Izvršni odbor kada se točno utvrdi visina kotizacije i ostali uvjeti svake pojedine utrke.

4. Obveze članova tima:
redovito treniranje (sukladno mogućnostima članova – posao, škola druge obveze)
redovito sudjelovanje na natjecanjima koja su propisana kalendarom HBS-a i definirana odlukom izvršnog odbora kluba
redovito unaprijed izvještavati izvršni odbor o planiranim nastupima najmanje 3 tjedna prije nastupa
u roku dva tjedna izvijestiti o ostvarenom sudjelovanju na natjecanju, te u tom roku dostaviti specifikaciju troškova
na nastupima nositi klupska obilježja, dostojno promovirati klub, te se ponašati u skladu sa statutom kluba

5. Unutar kluba postoje dva tima: za cestovna biciklistička natjecanja i za brdska biciklistička natjecanja

6. Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

Sv. Martin na Muri, 09.01.2010.
Predsjednik
Mihael Tomšić

odabir jezika