Na temelju statuta Biciklističkog kluba „Mura avantura”, izvršni odbor kluba na sastanku održanom 13.01.2010. godine donosi:

ODLUKU O KATEGORIJAMA POKROVITELJSTVA

Članak 1.
BK Mura Avantura Pokroviteljima dodjeljuje status kategorije pokroviteljstva ovisno o visini sponzorskog paketa.

Članak 2.
Status se dodjeljuje nakon što Pokrovitelj i Klub, definiranju i prema potrebi ugovore nivo cjelovitog sponzoriranja i pomaganja u projektima Kluba. Klub nudi i druge mogućnosti sponzorstva i promocije, te prihvaća prijedloge pokrovitelja.

Članak 3.
Pokroviteljima Kluba status može biti dodijeljen po slijedećim kategorijama:
1. Pokroviteljstvo kluba prema vrijednosti sponzoriranog iznosa:
ZLATNI SPONZOR: za vrijednost iznosa 5.000,00 kn i više
SREBRNI SPONZOR: za vrijednost iznosa 3.000,00 – 5.000,00 kn
BRONČANI SPONZOR: za vrijednost iznosa 1.000,00 – 3.000,00 kn
MALI SPONZOR: za vrijednost iznosa do 1.000,00 kn
2. Pokroviteljstvo manifestacije u organizaciji Kluba:
GENERALNI POKROVITELJ LIGE
POKROVITELJ JEDNOG KOLA LIGE
GENERALNI POKROVITELJ NATJECANJA / MANIFESTACIJE
POKROVITELJ NATJECANJA / MANIFESTACIJE
3. Pokroviteljstvo natjecateljskog tima:
GENERALNI POKROVITELJ NATJECATELJSKOG TIMA
POKROVITELJ NATJECATELJSKOG TIMA NA ODREĐENOM NASTUPU

Članak 4.
OBJAŠNJENJA KATEGORIJA:

ZLATNI SPONZOR:
Kao zlatnom sponzoru Klub će omogućiti:
Logotip sa hyperlinkom na web stranici,
Logotip na službenim materijalima (plakat, letak),
Logotip na službenim dresovima,
Logotip na pozadinskom banneru na utrkama i manifestacijama u organizaciji kluba,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na utrkama i manifestacijama u organizaciji kluba,
Obveza spominjanja u svim medijskim istupima organizatora,
Kako bi osigurali maksimalno sudjelovanje kao zlatnog sponzora, Izvršni odbor imati će razumijevanja i za Vaše prijedloge promocije unutar projekta. Statusom zlatnog sponzora stječete pravo prvenstva na sve daljnje navedene promotivne mogućnosti kao i dodatne promotivne aktivnosti koje se ne kose s statutom Kluba.

SREBRNI SPONZOR:
Kao srebrnom sponzoru Klub će omogućiti:
Manji logotip sa hyperlinkom na web stranici
Manji logotip na službenim materijalima (plakat, letak),
Manji logotip na službenim dresovima,
Logotip na pozadinskom banneru na utrkama i manifestacijama u organizaciji kluba,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na utrkama i manifestacijama u organizaciji kluba,

BRONČANI SPONZOR:
Kao brončanom sponzoru Klub će omogućiti:
Objava imena sa hiperlinkom na web stranici
Manji logotip na službenim materijalima (plakat, letak),
Logotip na pozadinskom banneru na utrkama i manifestacijama u organizaciji kluba,

MALI SPONZOR:
Kao malom sponzoru Klub će omogućiti:
Objava imena sa hiperlinkom na web stranici

GENERALNI POKROVITELJ LIGE:
Obaveze generalnog pokrovitelja lige:
Osigurati nagrade (ili novčana sredstva) za min. 60% vrijednosti ukupnog fonda nagrada
Kao generalnom pokrovitelju lige Klub će omogućiti:
Logotip sa hyperlinkom na web stranici
Logotip na službenim materijalima lige (plakat, letak),
Logotip na oglasima u medijima za ligu,
Logotip na pozadinskom banneru na utrkama lige,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na utrkama lige,
Obveza spominjanja u svim medijskim istupima organizatora.

POKROVITELJ JEDNOG KOLA LIGE:
Obaveze pokrovitelja jednog kola lige:
Osigurati jedan obrok i piće tokom dana za sve natjecatelje, suce i pomoćno osoblje
Kao pokrovitelju jednog kola lige Klub će omogućiti:
Objava imena sa hiperlinkom na web stranici
Logotip na pozadinskom banneru na utrkama lige,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na utrkama lige,

GENERALNI POKROVITELJ NATJECANJA / MANIFESTACIJE:
Obaveze generalnog pokrovitelja natjecanja/ manifestacije:
Osigurati nagrade (ili novčana sredstva) za min. 60% vrijednosti ukupnog fonda nagrada
Kao generalnom pokrovitelju natjecanja/ manifestacije Klub će omogućiti:
Logotip sa hyperlinkom na web stranici
Logotip na službenim materijalima te manifestacije (plakat, letak),
Logotip na oglasima u medijima za odrenenu manifestaciju
Logotip na pozadinskom banneru na manifestacijama,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na manifestacijama lige,
Obveza spominjanja u svim medijskim istupima organizatora.

POKROVITELJ NATJECANJA / MANIFESTACIJE:
Obaveze pokrovitelja natjecanja/ manifestacije:
Osigurati nagrade ili novčana sredstva potrebna za organizaciju natjecanja/manifestacije
Kao pokrovitelju natjecanja/ manifestacije Klub će omogućiti:
Objava imena sa hiperlinkom na web stranici
Logotip na pozadinskom banneru na manifestacijama,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na manifestacijama,

GENERALNI POKROVITELJ NATJECATELJSKOG TIMA:
Obaveze generalnog pokrovitelja tima:
Osigurati novčana sredstva za sufinanciranje troškova tima
Kao generalnom pokrovitelju tima Klub će omogućiti:
Logotip sa hyperlinkom na web stranici
Logotip na službenim materijalima te manifestacije (plakat, letak),
Logotip na pozadinskom banneru na manifestacijama,
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na manifestacijama u organizaciji kluba u organizaciji kluba,
Obveza spominjanja u svim medijskim istupima organizatora.

POKROVITELJ NATJECATELJSKOG TIMA NA ODREĐENOM NASTUPU:
Obaveze pokrovitelja tima na odrenenom nastupu:
Osigurati novčana sredstva za sufinanciranje troškova tima na odrenenom nastupu
Kao generalnom pokrovitelju tima Klub će omogućiti:
Objava imena sa hiperlinkom na web stranici
Mogućnost podjele vlastitih propagandnih materijala i prezentacije proizvoda na manifestacijama u organizaciji kluba.

Članak 5.
Ukoliko gore navedene sponzorske mogućnosti ne zadovoljavaju marketinške ciljeve davatelja pokroviteljstva, Klub je spreman sastaviti paket koji će odgovarati potrebama Pokrovitelja.
Izvršni odbor kluba spreman je razmotriti sve prijedloge potencijalnog pokrovitelja.

Članak 6.
Ova Odluka služi za pojašnjenje kategorija pokroviteljstva BK Mura Avantura, te se može koristiti kao predložak za sklapanje ugovora o sponzorstvu.

Članak 7.
Odluka je usvojena na sjednici izvršnog odbora kluba dana 13.siječnja 2010.godine, te odmah stupa na snagu.

Sv. Martin na Muri, 13.01.2010.
Predsjednik
Mihael Tomšić

NAŠI POKROVITELJI-DONATORI I SPONZORI 2023

  • – Općina Sveti Martin na Muri – sufinancira natjecateljski tim i naše manifestacije -Panonski maraton triju država
  • – Zajednica sportova Županije međimurske- sufinancira natjecateljski tim temeljem prava nositelja kvalitete
  • – Županija međimurska – sufinancira natjecateljski tim
  • – Terme Sveti Martin
odabir jezika